You are here: Home > Wygodna kuchnia > ZŁAMANA ZASADA

ZŁAMANA ZASADA

Jeżeli więc główne miejsce pracy wsunięte jest bardzo głęboko w taki potrójnie załamany układ, to osoba pracująca musi dokonywać częstych obrotów dookoła własnej osi, co przy pewnym pośpiechu w kuchni może być bardzo męczące. Z tych samych powodów niewskazane jest urządzenie kuchni dwu­rzędowej, tj. takiej, w której ciąg roboczy rozerwany jest na dwie części usytuowane wzdłuż dwu prze­ciwległych ścian. Złamana zostaje zasada potokowej  dochodzi konieczność wykonywania „pirue­tów’’ między różnymi stanowiskami pracy. Koniecz­ność rozwiązania kuchni w formie układu dwurzędo­wego zachodzi zwykle w mieszkaniach o kuchni bez- okiennej i w dodatku przechodniej.


Leave a Reply

error: Content is protected !!