You are here: Home > Wygodna kuchnia > ZGODNOŚĆ MODULARNA POMIESZCZENIA

ZGODNOŚĆ MODULARNA POMIESZCZENIA

Przy realizacji tych zamierzeń należy liczyć się z poważny­mi trudnościami. Postaram się wyliczyć te trudności, przedstawiając jednocześnie propozycje ich pokonania.Najczęstszym, najpowszechniejszym, ale za to I naj­łatwiejszym do pokonania mankamentem, jest brak tzw. zgodności modularnej pomieszczenia kuchennego z segmentami obudowy kuchni, jakie są do dyspozycji w handlu. Szafki różnią się w szerokości o 20 cm i ich wymiary wynoszą – 40 cm, 80 cm, 100 cm i 120 cm, czyli ich wspólnym* modułem jest 20 cm. Jeżeli np. długość ściany w kuchni, którą chcemy obudować, dzieli się bez reszty przez 20 cm, to mówimy o zgod­ności modularnej i braku kłopotu. Natomiast gdy po­zostaje np. 10 cm, czasem udaje się uniknąć większe­go kłopotu, gdyż oprócz wymienionych wymiarów sza­fek są jeszcze w sprzedaży: małe o szerokości 30 cm narożnikowe — o szerokości 90 cm.

Leave a Reply

error: Content is protected !!