You are here: Home > Wygodna kuchnia > WIELKOŚĆ MIEJSCA

WIELKOŚĆ MIEJSCA

Wielkość miejsca potrzebnego nam do wstępnej obróbki jest oczywiście zależna „od sposobu prowa­dzenia gospodarstwa i rodzaju posiłków jakie się przygotowuje. Jeżeli korzystamy w dużym stopniu z tzw. półproduktów, jak paczkowane kotlety, obierane ja­rzyny czy z innych, wstępnie już przygotowanych su­rowców, lub gdy nie przewidujemy^ częstego gotowa­nia pełnych, wielodaniowych obiadów, miejsce to^mo- że mieć w rzeczywistości niezbyt dużą powierzchnię. To stanowisko pracy, nazwane miejscem wstępnej obróbki,’ zostało wymienione jako drugie, za miejscemgromadzenia – przechowywania produktów.Śledzimy dalszy tok pracy.

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!