You are here: Home > Wygodna kuchnia > UKŁAD JEDNORZĘDOWY

UKŁAD JEDNORZĘDOWY

Jeżeli jednak kuchnia jest bardzo wąska oraz długa lub gdy jest to tylko ściana w dużym posz­czeniu, przy której chce się zlokalizować wszystkie sprzęty kuchenne i całość zasłonie zasłoną, albo gdy do dyspozycji jest płytka wnęka – należy zastosować układ jednorzędowy.  Konieczne jest wtedy znalezienie sposobu na zmniej­szenie ciągu stanowisk roboczych, aby^ skrocic sobie drogę wzdłuż niego i jednocześnie zmiescic niezbędne i urządzenia w posiadany^ pomieszczeniu. Pierwszej oszczędności można dokonać komasując miejsca prze­chowywania produktów z miejscem ich gromadzenia i wstępnej obróbki.Uzyska się to przez zastosowanie w ciągu stanopoczątku, chłodziarki (lo- aowkt) z blatem roboczym. Część produktów (oczywi­ście nie wszystkie, trzeba również przewidzieć na nie 1 inne dodatkowe miejsce) przechowuje się wewnątrz chłodziarką a na jej blacie gromadzi produkty do wstępnej obróbki, oczywiście pod warunkiem, że jest on do tego dostosowany.

Leave a Reply

error: Content is protected !!