You are here: Home > Wygodna kuchnia > RUCHOMA PŁASZCZYZNA

RUCHOMA PŁASZCZYZNA

Taką ruchomą płaszczyznę pracy pokazano obok na rysunku. Jest to rozkładany stolik o wysokości 85 cm, z pomocniczymi półkami, na kółkach, tzw. ba* rowych. Stolik można wykonać samemu lub za po­średnictwem stolarza, natomiast kółka są do kupienia  w sklepach 1001 drobiazgów. W ten sposób chociaż częściowo ułatwiamy sobie pracę w kuchni.Ale sq i inne przyczyny sprawiajqce, że czynności wykonywanych w kuchni nie zalicza się ani do lek­kich, ani do przyjemnych; że Jest to praca wciqż je­szcze niewdzięczna, nie trzeba chyba tego udowad­niać. Należy natomiast zastanowić się, dlaczego tak jest? Przyczyn jest wiele.

Leave a Reply

error: Content is protected !!