You are here: Home > Wygodna kuchnia > RADYKALNA ZMIANA SYTUACJI

RADYKALNA ZMIANA SYTUACJI

Natomiast przy kłopotach z trzo­nem kuchennym murowanym, kuchenką gazową lub elektryczną, wymagana jest pomoc fachowców: zdu­na, instalatora uprawnionego przez gazownię lub kon­cesjonowanego elektryka. Jest to-konieczne z uwagi na grożące niebezpieczeństwo przy niefachowym wy­konaniu i jego skutkach.Przesunięcia te radykalnie zmieniają sytuację.Jeżeli jednak — z przeanalizowanych na „wszelkie sposoby” przyczyn — nie można sobie na nie poz­wolić, jeśt jeszcze inne wyjście. Jak łatwo zoriento­wać się po przeczytaniu poprzednich rozdziałów, trud­ności w prawidłowym urządzeniu kuchni polegają przede wszystkim na braku miejsc pracy, zgodnych z prawidłową kolejnością wykonywanych czynności. Brak odpowiedniej płaszczyzny w obudowie, można zastąpić ruchomym sprzętem, który — zależnie od po­trzeby — stawia się w pobliżu miejsca, przy którym pracujemy.

Leave a Reply

error: Content is protected !!