You are here: Home > Wygodna kuchnia > POPRAWA SYTUACJI

POPRAWA SYTUACJI

Pierwsza rada — to próbować, w miarę możliwości, nie dopuścić do powstania takich błędów. Jak? Cho­ciażby w budownictwie spółdzielczym — poprzez spo­łeczne przedstawicielstwo — kontroloWać i wymagać kontroli nad przyjmowanymi do realizacji projektami
a w czasie samej realizacji żqdać od prowadzących nadzór. — czuwania nad tymi sprawami.Decydującą poprawę sytuacji przyniesie w tym za­kresie realizacja nowych projektów składania budyn­ków z prefabrykatów. W niedalekiej przyszłości całe łazienki będą wyposażone w fabryce i w całości wsta­wiane do budynku; również podstawowe elementy wyposażenia kuchni mają być montowane kompletnie, razem z budynkiem. W tak przemyślanych projektach i tak masowo realizowanych sprawy prawidłowego urządzenia kuchni z pewnością będą wzięte pod uwa­gę.

Leave a Reply

error: Content is protected !!