You are here: Home > Wygodna kuchnia > POMIJAJĄC TRUDNOŚCI

POMIJAJĄC TRUDNOŚCI

Ciąg będzie składał się z następujących stanowisk: przechowywania artykułów żywnościowych — 60 cm (ty­powa szafka spiżarniana KI-6), miejsca gromadzenia i wykładania produktów — 85 cm, miejsca wstępnej obróbki – 85 cm, miejsca mycia – 80 cm (znormali­zowana szerokość zlewozmywaka dwukomorowego), głównego miejsca pracy — 85 cm, miejsca gotowa­nia 60 cm (wymiar kuchni gazowej lub elektrycznej z piekarnikiem) i wreszcie — miejsca wykończania potraw — 85 cm. Sumując otrzymujemy wynik — 5.40 m.  Okazuje się – pomijając trudności uzyskania w pra­ktyce takiej ilości potrzebnego miejsca wzdłuż jednej ściany – że przy długim ciągu roboczym nadal trzeba pokonywać zbyt duże odległości przy wykonywaniu czynności kuchennych.

Leave a Reply

error: Content is protected !!