You are here: Home > Wygodna kuchnia > PO ZAKOŃCZENIU ZMYWANIA

PO ZAKOŃCZENIU ZMYWANIA

Po zakończeniu zmywania od­sączone odpadki nateży wyrzucic do wiadra.Osączarki takie, wykonane z tworzyw sztucznych, są produko­wane i znajdują się w handlu. Brak jedynie do nich zaczepów, które umożliwiłyby zawieszenie ich na górnych krawędziach ko­mory zlewozmywaka.”Można so­bie poradzić samemu, robiąc ta­kie uchwyty z nierdzewnego drutu.Uszeregowanie stanowisk pra­cy zgodnie z kolejnością czyn­ności wykonywanych przy przy­gotowywaniu potraw, a również, jak to przed chwilą omówiono,odpowiednio do kolejności czynności przy myciu po zakonczonym procesie, znakomicie ułatwia pracę, eli­minując zbędne ruchy.Właściwe zaś rozmieszczenie sprzętu kuchennego — w pobliżu miejsc pracy, gdzie jest najczęściej używany-     jeszcze bardziej poprawia sytuację.

Leave a Reply

error: Content is protected !!